برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

تعرفه های چاپ آگهی:

صفحه کادر سایز قیمت به ریال
اول 1 ویژه 2/78 * 5/5 1,000,000
داخلی 1 عادی 1/34 * 2/7 139,000
داخلی 1 ویژه 2/78 * 5/5 600,000
آخر 1 ویژه 2/78 * 5/5 700,000

تخفیفات آگهی های نقدی:

ردیف نوع نوبت درصد تخفیف
1 ماهیانه (هر روز) 15%
2 موردی (حداقل 15 نوبت ) 10%
3 ماهیانه (یک روز در میان) 10%
4 موردی (حداقل 10 نوبت ) 5%
5 هفتگی (6 نوبت پیوسته) 5%

تخفیفات تعداد نوبت چاپ:

تعداد نوبت تعداد نوبت رایگان
7 نوبت 2 نوبت
9 نوبت 3 نوبت
13 نوبت 4 نوبت
16 نوبت 5 نوبت
تعداد نوبت بالا شامل تخفیفات چاپی بیشتری میگردد.