برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: معالجه تلفنی با طب بوعلی

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس: شهرضا
متن آگهی:
معالجه تلفنی با طب بوعلی (کاملا" غذايي گياهي) ميگرن و انواع سردردها- معده- روده- کليه- مثانه- کبد - کم خوني- خستگیهای روحی و جسمی – گرفتگیهای عروقی - چاقي - زنان – ناراحتيهاي پوستي- خارش بدن - ناراحتيهاي خوني مانند ( فشار خون -چربي خون- تريگليسيريد- کلسترل- اوره- اسيد اوريک- کراتينين). اگربیماریهای دیگری دارید تماس بگیرید. محمد رسولی با 40 سا ل تجربه و تحقیق با طب بوعلی تلفن: 53213458-031 همراه: 09353005242 به نام : محمد رسولی زارع فرد ویزیت هر جلسه 20000 تومان روش کار ما: بیمار ابتدا با تلفن با ما تما س گرفته و در باره بیما ریش با ما صحبت می کند و بعد مبلغ را به حساب ریخته و شماره فیش با نکی را به ما داده وما به او وقت می دهیم و ا و در وقت تعین شده با ما تما س می گیرد و20 الي 30 دقيقه از بيمار سئوا ل مي کنيم تا علت بیماری مشخص شود سپس 20 الي 30 دقيقه طول مي کشد تا بيمار نسخه غذایی گیاهی خود را يادداشت نمايد سپس آنها را تهیه نموده و طبق د ستور مصرف می نماید در ضمن در طول مدتی که بیمار تحت درمان می باشد می تواند اگرمشکلی داشته باشد تما س گرفته و سئوال نما ید. دوره درمان به نسبت بیما ری از 10 روز الی 20 روز می باشد .
امتیاز: 0