برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: g630

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس: 24دوم کوچه بهار کوچه م
متن آگهی:
موباىل g 630
امتیاز: 0