برای سفارش آگهی در نیازمندی با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: ضمانت

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس: اصفهان انتهاي ابشار سوم شهرك شهيد كشوري بوستان ٣نيلوفر ٢واحد ٥٥
متن آگهی:

نيازمند يك ضامن كارمند باكسراز حقوق براي وام ١٠ميليون تومني

امتیاز: 0