برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: نیروی دفتری خانم

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس: اصفهان توحید
متن آگهی:

پژواک سپاهان در اصفهان به نیروی خانم جهت امور دفتری نیازمند است .

تلفن : 36250970 - 09130919773

امتیاز: 0