برای سفارش آگهی در نیازمندی با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: مفقودی برگ سبز پراید151به شماره 741ق13_ایران13

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس: خ جی انتهای خ مسجدعلی زورخانه فتوت
متن آگهی:

برگ سبز پراید151به شماره 741ق13_ایران13 مفقود گردیده و ار اعتبار ساقط می باشد.

امتیاز: 0