برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: مشاور اداری و منابع انسانی

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس: سپاهان شهر
متن آگهی:

مشاور اداری/منابع انسانی/حقوق وروابط کار/دارای سابقه مدیریتی در مراکز مشمول قانون کار     0913 818 0041

امتیاز: 0