برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: خدمات مالی ، مالیاتی ، حسابداری

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس: خ توحید
متن آگهی:

-انجام خدمات مالی ، مالیاتی ، حسابداری
-انجام خدمات ارزش افزوده و معاملات فصلی
-انجام خدمات تنظیم وارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
-تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد و تحریر دفاتر قانونی
-حسابرسی داخلی ، تحلیل سیستم ها و ارائه گزارشات مربوطه و اصلاح

امتیاز: 0