برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: استخدام فوری

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس:
متن آگهی:

یک شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت در رسته کارگری اقدام به جذب نیرو می کند
شرایط: حقوق اداره کار +بیمه+سرویس
زمان کاری : شیفت 12ساعته
نشانی:شهرک صنعتی مورچه خورت فاز 4 شرکت عایق های معدنی پوشینگر
تاریخ مصاحبه : 95.09.20 از ساعت 10لغایت 14
تلفن هماهنگی :03145643561

امتیاز: 0