برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: خرید ضایعات سی دی CD

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس:
متن آگهی:

خرید ضایعات سی دی

ضایعات سی دی

ضایعات  CD

خرید ضایعات  CD

خرید سی دی سوخته

خرید CD سوخته

خرید سی دی رایت شده

خرید سی دی چاپ شده

خرید CD چاپ شده

خرید CD رایت شده

09123587005

امتیاز: 0