برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: پیشبرد امور بازرگانی و واردات

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس: ایران
متن آگهی:
هدایت و ارائه مشاوره در پروژه های وارداتی به ویژه در رابطه با کشور ترکیه
امتیاز: 0