برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: نیازمند یک خانم با روابط عمومی بالا جهت تماس های ت

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس:
متن آگهی:

به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا جهت امور دفتری و تماس های تلفنی در شعبه یکی از موسسات آموزشی نیازمندیم.

امتیاز: 0