برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: گروه مهندسین البرز

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس: خ جی.خ 22بهمن
متن آگهی:

تهیه نقشه-نظارت-اجرا-

پیمانکاری ساختمان از تهیه نقشه تا پایان سفت کاری.

سفت کاری-نازک کاری-طراحی و اجرای نما و دکوراسیون داخلی

09131051283

امتیاز: 0