برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: آماده به کار

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس: اصفهان خ پروین
متن آگهی:
ﺑﺎﺳﻠﺎﻡ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎﺭﻩ ﺍﻗﺎ.ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ.تمیزکاری منزل و,...ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﻤﻪوقت ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺭﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 09139218791
امتیاز: 0