برای سفارش آگهی در روزنامه با شماره های 36638514-031 - 36638393-031 ، 09136000552 تماس بگیرید یا متن آگهی خود را به شماره پیامک 3000601811 ارسال کنید.

عنوان آگهی: تسهیلات با سند مسکونی ،زراعی ، تجاری و صنعتی

مشخصات سفارش دهنده:
تلفن تماس:
تاریخ آگهی:
آدرس:
متن آگهی:
دارندگان اسناد مسکونی ،زراعی ، تجاری و صنعتی به شرط عدم بدهی معوق بانکی و مالیاتی میتوانند تا 70% ارزش کارشناسی سند خود تسهیلات دریافت نمایند.
امتیاز: 0